Här i Buenos Aires läser jag 30 ECTS i Corporate Social Responsability (CSR). Det är ett ämne som handlar om det ansvar företag har eller bör ha utöver de politiska ramverket som redan finns i form av lagar och regler. Det är ett intressant ämne som skiljer sig väldigt bland både länder och företag, det som är CSR i ett land kan vara en lag i ett annat. Denna kursen medför även flertal olika studiebesök, bland annat till banker, regeringen och FN. Det får ni se mer av så småningom..
University of Buenos Aires, the Faculty of Economics. Här studerar jag!
Johanna