Omtrent hver fredag er vi en gjeng fra studiet som drar til barneskolen ved siden av studiesenteret vårt. Her lærer vi bort sanger og leker, og lærer også mange nye! I dag var det ‘if you are happy and you know it’ som stod på programmet. Den slo bra ann, og spesielt da den ene læreren foreslo å bytte ut ‘clap your hands’ med ‘say amen’. I samme sjanger, så avslutter ‘head and shoulder’ sangen her med ‘and it all belongs to jesus’. Ganske kontrast til norsk skole hvor ‘å du som metter liten fulg’ er politisk ukorrekt.. Vi sang også ‘gile gile’ som er en afrikansk navnelek, og lekte den danske ringleken ‘banke banke bøff’. Barna ser ut til å like veldig godt vårt lille leketime, og det er helt perfekt for meg også midt mellom to intense forelesninger!
Ida