Igår anordnades en informationskväll om Nicaraguas abortlagar. Det var verkligen intressant, men  skrämmande. Sedan valet 2006 är abort helt förbjudet i Nicaragua. Daniel Ortega och FSLN som tidigare förespråkade rätten till abort vände helt om inför valet, fick kyrkans stöd, vann, och därmed blev terapeutisk abort olagligt. Den enda möjligheten för kvinnor som vill göra abort är att vända sig till en privat klinik och betala 500 dollar, en omöjlighet för de många fattiga, ofta ensamstående, kvinnor som är i störst behov.

Föreläsningen inleddes med en film, «Historien om Rosa». Rosa fick mycket uppmärksamhet då hon blev gravid efter en våldtäkt, endast 9 år gammal. Hon bodde vid tillfället i Costa Rica där hon förvägrades abort. Efter en lång kamp och flykt till Nicaragua, där terapeutisk abort då var tillåtet, kunde hon till slut genomföra aborten och hon klarade sig. Detta skedde efter en lång kamp och med hårt motstånd mot kyrkan som efter aborten uteslöt alla de som varit inblandande.

Efter filmen föresläste Dr Valladares från sjukhuset i León. Hon berättade att Rosas fall inte är extremt utan att liknande saker händer hela tiden. Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika, och de fattigaste i Nicaragua är kvinnorna. De flesta har inte tillgång till medicinsk vård i samband med graviditet. Nicaragua har den högsta mödradödligheten i regionen och i 50 procent av alla graviditeter är kvinnan yngre än 19 år. 50 procent av kvinnor i Nicaragua blir sexuellt utnyttjade någon gång under livet.

På tal om tillgång till vård och patientsäkerhet kan nämnas att sjukhuset i León är konstruerat för 200 patienter. Sedan det byggdes har inga renoveringar eller utbyggningar gjorts, ändå tar de i nuläget emot över 500 patienter. Det är alltså vanligt att patienter måste dela säng.

På frågan om var folket står i abortfrågan svarade Valladares att de flesta inte känner till vad terapeutisk abort innebär. Kyrkan inflytande spelar stor roll och den propagerar för att abort är mord, punkt slut. När Amnesty besökte Nicaragua för ett år sedan ville ingen myndighet ta emot dem. En svensk ambassadör som öppet kritiserade abortlagarna blev uthängd i media och var tvungen att lämna landet.

Det hela är svårt att förstå från ett svenskt perspektiv. Dr Valladares trodde inte på någon förändring inom överskådlig framtid, Hoppas att hon har fel.

Erika