I helgen har vi vært på fieldtrip til bui nationalpark. Her har det blitt bygget en demning, som skal bidra til bedre tilgang på elektrisitet. Demningen har sysselsatt flere tusen arbeidere, men 1261 mennesker som bodde i området har måttet flytte. Dette har skapt vanskeligheter for de, blandt annet er ikke jorden her like fruktbar og det er langt å gå for å fiske. Økosystemet i nasjonalparken er også forandret, som kan få negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet..

Vi startet med møte med to ansatte fra selskapet som skal drive demningen. Deretter snakket vi med ansatte fra nasjonalparken. Det mest spennende var nok da vi hadde møte med samfunnet som hadde flyttet. Vi hadde samlet inn penger på forhånd, slik at vi kunne bidra til skolebøker og vannpumpe. Hovedoppgaven vår her var imidlertid å gjøre feltarbeid, og vi intervjuet forskjellige grupper for å få bedre forståelse for deres situasjon. En sa «Nå har vi fått elektrisitet i husene våre, men hvordan skal vi kunne sette pris på dette når vi er sultne», og det var tydelig at det ikke fungerte for dem. På slutten av dagen hadde vi møte med representanter fra selskapet igjen og forklarte hva vi hadde hørt. Så fikk vi en omvisning i området ved demningen. Sitter igjen med mange intrykk fra en kompleks situasjon med mange sider, og en givende dag.

Nasjonalparken, hvor store deler nå er under vann
Safety first
En, to
Tre!
Clara og regelverket for området (selskapet er kinesisk)
Ove og demningen
Avatar assosiasjon
Ida