…ordene blir flere, dagene blir flere og varmegradene blir flere.
Tora